ЧЕКАРЕВА, Є. Концепт времени в системе качественно-темпоральных прилагательных древнегреческого языка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», n. 1152, p. 139-144, 30 nov. 2015.