ПОЛАГЕЙКІНА, В. Концептосфера близкородственных языков. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», n. 1152, p. 132-134, 30 nov. 2015.