ЛИПКА, С. Семантичні характеристики німецького іменника Anmaßung (парадигматичний, синтаг-матичний та епідигматичний аспекти). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», n. 1152, p. 129-132, 30 nov. 2015.