Хильская, Б. (2017). Міф про Цвєтаєву в епістолярії Б. Пастернака. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 344-348. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9343