Хайруліна, Н. (2017). Семіотична модель як інтертекстуальна інтерпретація «знаковості» художнього твору. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 341-344. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9342