Сальникова, Е. (2017). Бінарні опозиції як засіб концептуалізації художньої картини світу в романі С. Ахерн «Там, де ти». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 335-337. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9340