Сластьон, С. (2017). Про один приклад гендерного діалогу в британській поезії кінця XVI – 20-х років XVII ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 95-99. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9013