Липка, С. (2015). Семантичні характеристики німецького іменника Anmaßung (парадигматичний, синтаг-матичний та епідигматичний аспекти). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 129-132. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3940