Петрова, Т. О. (2021). Систематизація термінологічних словників у спеціальному словникарстві. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (88), 98-103. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2021-88-15