Ковкіна, Є. В. (2021). Професіоналізми як складники лексики криміналістичної експертизи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (88), 89-92. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2021-88-13