Чорна, О. (2019). Семантика та функціонування епітетів на позначення вінка в українській календарно-обрядовій поезії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (80), 47-54. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2019-80-08