Піскунов, О., & Тищенко, К. (2018). Методологічні засади порівняльно-історичних досліджень українських мовознавців 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 21-24. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10113