[1]
Хильская, Б. 2017. Міф про Цвєтаєву в епістолярії Б. Пастернака. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 76 (Груд 2017), 344-348.