[1]
Хайруліна, Н. 2017. Семіотична модель як інтертекстуальна інтерпретація «знаковості» художнього твору. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 76 (Груд 2017), 341-344.