[1]
Сальникова, Е. 2017. Бінарні опозиції як засіб концептуалізації художньої картини світу в романі С. Ахерн «Там, де ти». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 76 (Груд 2017), 335-337.