[1]
Фірман, О. 2017. Інтертекстуальна парадигма новелістики Наталени Королевої. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 76 (Груд 2017), 281-285.