[1]
Сластьон, С. 2017. Про один приклад гендерного діалогу в британській поезії кінця XVI – 20-х років XVII ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 76 (Груд 2017), 95-99.