[1]
Чекарева, Є. 2015. Концепт времени в системе качественно-темпоральных прилагательных древнегреческого языка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 1152 (Лис 2015), 139-144.