[1]
Полагейкіна, В. 2015. Концептосфера близкородственных языков. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 1152 (Лис 2015), 132-134.