[1]
Липка, С. 2015. Семантичні характеристики німецького іменника Anmaßung (парадигматичний, синтаг-матичний та епідигматичний аспекти). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 1152 (Лис 2015), 129-132.