[1]
Піскунов, О. і Тищенко, К. 2018. Методологічні засади порівняльно-історичних досліджень українських мовознавців 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 77 (Січ 2018), 21-24.