Гнатченко, Н. Аналіз підходів щодо організації позааудиторної самостійної роботи студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, Vol 1, no 43, Dec. 2018, pp 72-85, https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11947.