[1]
О. Кечик і О. Харченко, ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ В ЛІТНІХ ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ, НЗ, vol 2, no 28, pp 89-96, Лип 2015.