[1]
І. Репко, Позааудиторна робота внз як шлях самореалізації студентів, НЗ, no 33, pp 180-186, Лип 2015.