[1]
О. Романовська, Формування лідерських якостей у майбутніх фахівців економічного профілю за спеціальністю 073 ‘менеджмент’ у закладах вищої освіти, НЗ, vol 1, no 43, pp 343-355, Груд 2018.