[1]
М. Красюкова, Гімназії як шлях до соціалізації учнівської молоді народів північного приазов’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, НЗ, vol 1, no 43, pp 176-186, Груд 2018.