[1]
Н. Гнатченко, Аналіз підходів щодо організації позааудиторної самостійної роботи студентів, НЗ, vol 1, no 43, pp 72-85, Груд 2018.