1. Комишан А., Щокіна Н. Метод проектів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів // Наукові записки кафедри педагогіки. 2017. № 41. C. 81-93.