1. Вигранка Т. Мовленнєва компетентність викладача як складова авторитету педагога в контексті історичної спадщини А.С. Макаренко // Наукові записки кафедри педагогіки. 2017. № 41. C. 45-49.