1. Вигранка Т. Мовленнєва компетентність – основа сучасної підготовки майбутніх педагогів гуманітарних спеціальностей // Наукові записки кафедри педагогіки. 2017. № 39. C. 46-51.