1. Заря Л. СУТЬ І ЗМІСТ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИКИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МУЗИКА» // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 26. C. 39-46.