1. Рябовол Л. ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗМІСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРАВОЗНАВСТВА // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 27. C. 187-196.