1. Гапон Е., Гапон В., Ремзі І. ОНОВЛЕНА ФОРМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 27. C. 38-45.