1. Чернецька Ю. ПРОЕКТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ З НАРКОЗАЛЕЖНОЮ МОЛОДДЮ ЯК ЗАСОБУ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 28 (2). C. 216-222.