1. Осипов І. ТЕХНІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 28 (2). C. 152-156.