1. Мотозюк Л. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПІД ЧАС НАВЧАННЯ // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 28 (2). C. 130-139.