1. Кечик О., Харченко О. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ В ЛІТНІХ ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 28 (2). C. 89-96.