1. Дарманська І. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПРОЦЕСІ ЙОГО ПІДГОТОВКИ // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 28 (2). C. 57-66.