1. Удод І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ ЗМІСТУ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ОСНОВА ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 30. C. 163-170.