1. Юрченко Ю., Андрусенко М. Формування просоціальної спрямованості особистості дошкільника // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 32. C. 235-242.