1. Репко І. Позааудиторна робота внз як шлях самореалізації студентів // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 33. C. 180-186.