1. Клеба А., Четаєва Л. Педагогічні аспекти формування інформаційної компетентності майбутніх учителів // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 33. C. 117-123.