1. Дригач Т. Гуманітарна спрямованість професійної підготовки майбутніх педагогів фізико-математичного профілю // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 33. C. 76-85.