1. Шаповал Ю. Педагогічні умови якісної особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному вищому навчальному закладі // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 34. C. 270-276.