1. Титаренко В.І. Професійно-педагогічне спілкування – провідна умова формування партнерської взаємодії викладача та студента у вищому навчальному закладі // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 34. C. 222-228.