1. Маньгора В.В. Роль сучасних підручників з правознавчих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх юристів // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 34. C. 161-138.