1. Донцов А.В. Механізми формування морально-духовної культури майбутніх учителів // Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. № 38 (1). C. 87-94.