1. Комишан А. Необхідність і доцільність формування та розвитку культури спілкування у майбутніх фахівців з вищою освітою // Наукові записки кафедри педагогіки. 2022. № 50 (1). C. 66-80.