1. Кобзар О., Лєшньова Н. Використання активних методів навчання англійської мови на немовних факультетах // Наукові записки кафедри педагогіки. 1. № 36. C. 102-108.