1. Донцов А. Педагогічні умови функціонування системи формування моральної культури майбутніх учителів // Наукові записки кафедри педагогіки. 1. № 36. C. 77-85.